F o t o g a l e r i e   2005

Sportovně turistický kurz v Chorvatsku v září
Tématická exkurze Praha 13. května. Navštívili jsme genetické pracoviště a Technické muzeum v Praze.
24. listopadu při tělesné výchově třídy 4.A
6. - 9. září proběhl adaptační kurz prvních ročníků "Dokážu to" v Doubí
 dne 6. ledna proběhla "Tříkrálová sbírka"
v prosinci proběhla tradiční "Mikulášská nadílka"
16. - 26. února proběhl lyžařský kurz prvních ročníků v Krkonoších v Peci pod Sněžkou
Soutěž hlídek první pomoci základních škol 11. května. Organizaci zajišťoval ČČK a naše škola.
Třídní výlet - Vltava rafty.