F o t o g a l e r i e   2004
3.- 6. září proběhl adaptační kurz prvních ročníků "Dokážu to"
5. května se uskutečnila soutěž hlídek základních škol v první pomoci. Pro základní školy organizoval ČČK a naše škola
10. ledna se konal v hotelu Palcát maturitní ples třídy 4.B
10. - 19. září proběhl sportovně turistický kurz v Chorvatsku
12. února jsme opět navštívili mateřskou školku v Soběslavi
13. - 20. března se uskutečnil lyžařský kurz prvních ročníků v Krkonoších na chatě Lucký
20. listopadu se konal maturitní ples třídy 4.A v hotelu Palcát
Soutěž první pomoci pro základní školy
Návštěva mateřské školky 23. března v Soběslavi
Návštěva Vídně 26. října
Návštěva domova důchodců v Chýnově v prosinci