H i s to r i e    š k o l y  -  u příležitosti 70. výročí založení školy

Poděkování patří zejména:

Paní Marii M. Šechtlové, akademické malířce, spravující rodinný archiv fotografií, kde naleznete další dobové fotografie i z jiných měst http://sechtl-vosecek.ucw.cz/

Děkujeme touto cestou za souhlas s publikováním poskytnutých fotografií.

- panu Zdeňku Prchlíkovi, fotografovi Husitského muzea v Táboře
- všem, kteří nám poskytli nebo zaslali dobové fotografie
Milé absolventky , absolventi, pokud máte doma ještě fotografie, které zachycují život na škole nebo v nemocnici, přineste je do školy a převedeme do digitální podoby (..ihned vrátíme...) a rádi uveřejníme na našich stránkách!!!

Fotografie z oslav 70. výročí založení školy, které proběhly 20. března

Historický Tábor od roku 1900 do 2. světové války
Škola pro ženská povolání s panem ředitelem Štěpánkem až do konce 2. světové války a

Fotografie od 2. světové války do roku 1970

Fotogalerie z kroniky třídy 4.B z let 1979 - 1983
Fotografie ze soutěže první pomoci okolo roku 1980
Směs fotografií mezi roky 1970 až 1990
Nepublikované fotografie po roce 1990

Další fotografie ze současnosti naleznete na našich stránkách

 

Zpět na předchozí stránku